Nabízíme dovoz plynu, servis, rychlost a zajímavé ceny.

Chemický průmysl zpracovává přírodní suroviny a polotovary, z kterých jsou vyráběny konečné výrobky a nebo přechodné produkty, které vyžadují další zpracování. Chemicko zpracovatelský průmysl, který zahrnuje rafinérie, petrochemické závody, výrobce polymerů a farmaceutické závody, představuje kapitálově náročnou, zpravidla nepřetržitou výrobu pouze s krátkodobými odstávkami na nezbytnou údržbu. Průmyslové plyny používané v chemickém průmyslu, jako jsou dusík, kyslík, oxid uhličitý pomáhají řídit tyto procesy, zvyšují efektivnost a produktivitu výroby, zlepšují bezpečnost provozu a přispívají i ochraně životního prostředí.

Aplikace používajicí dusík, argon, oxid uhličitý
Dusík, argon a oxid uhličitý, pro jejich vlastnost inertních plynů, jsou široce používány pro skladování surovin a v mnoha výrobních procesech, kde se upravují hořlavé materiály nebo materiály podléhající zkáze za přítomnosti vzduchu. Vyměníme-li v takovém případě vzduch v nádržích, potrubí, reaktorech, odstředivkách atd. za inertní plyn, výrazně se sníží nebezpečí požáru, exploze nebo zkáza produktu způsobená stykem se vzduchem.
Zvláště vysoké spotřeby dusíku pro zaplyňování a inertizaci jsou charakteristické pro chemické a petrochemické závody, kam je proto dodáván v kapalném stavu. Menší množství dusíku jsou naopak používána při zaplyňování skladů a nádrží s hořlavými látkami (např. tanky u benzinových čerpadel). Použití těchto plynů je charakteristické pro procesy:

  • výplach, kdy plyny vytlačí nebezpečné výpary vznikající ze skladovaného produktu např. doplňování produktu do nádrže
  • přikrytí, kdy po výplachu se vytváří stabilní ochranná atmosféra nad skladovaným produktem
  • pneumatické doprava, kdy plyn je používán jako hnací médium při přepravě produktů potrubními rozvody zvláště u potenciálně explozivních částic
  • sušení, kdy je inertní plyn použit jako efektivnější prostředek než je např. horký vzduch a to především v těch případech, kde hrozí oxidace a nebo koroze vzdušným kyslíkem
  • míchání se používá u kapalných produktů náchylných na kontaminaci, kde jsou na závadu zbytkové obsahy vzdušného kyslíku a tyto jsou buď chráněny před dalším přístupem kyslíku a nebo jsou probublávány ochranným plynem, čímž se vytěsňuje kyslík z kapaliny. Drobné bublinky zvláště dusíku, které jsou injektovány do proudu kapaliny, absorbují molekuly kyslíku a potom látku opouštějí.
  • pro řízení reakcí se nejčastěji používá jako ochranný plyn dusík, který může snižovat reakční teploty a zvyšovat selektivitu různých reakcí. Je vhodný i pro rychlé ochlazování v průběhu procesů a nebo pro přesnou kontrolu teploty u termicky citlivých procesů

Stejné vlastnosti inertního plynu také určují velmi široké využití CO2 pro plnění a doplňování pěnových hasících přístrojů, kde je tento plyn používám jako hasící médium.
V chemickém průmyslu se oxid uhličitý hlavně používá na kontrolu pH a neutralizaci. Metoda CPI rovněž používá oxid uhličitý jako přírodní materiál, obdobně jako při výrobě močoviny. Průmyslové podniky na výrobu metanolu přidávají oxid uhličitý na syntézu plynu. Před nedávnem se začal oxid uhličitý používat v superkritických podmínkách, při kterých vysoký tlak a teplota mění vlastnosti plynu. K dalším aplikacím patří odmašťování, čištění znečistěné půdy a barvení syntetických vláken.

Aplikace používající kyslík
Debottlenecking je způsob, který vede ke zvýšení produktivity procesu, u něhož se používá vzduch dopovaný kyslíkem. Tato technika může být použita v jednotkách FCC a CLAUS v rafinériích při výrobě kyseliny tereftalové a etylenoxidu. V těchto případech je spotřeba kyslíku natolik velká, že je plyn dodáván přímo z výrobního místa potrubními rozvody a nebo je vyráběn přímo na místě jednotkami OSS (on site supply).
Při výrobě ozonu se pro technické účely stále častěji používá jako základní surovina technický kyslík.

Aplikace používající vodík
Rafinérie a petrochemické závody používají velké množství vodíku na odsiřování a na hydrokrakování. Při výrobě chemických produktů se s vodíkem můžeme setkat při výrobě amoniaku, peroxidu vodíku, chlorovodíku a některých dalších organických chemikálií. Farmaceutický průmysl používá vodík v řadě případů při výrobě nejrůznějších druhů léků.

Aplikace speciálních plynů
Nejvíce se používají kalibrační plyny a směsi na nulování, na nastavení měřícího rozsahu a na řízení chemických procesů. Palivové plyny vysokých čistot (zvláště acetylen) jsou potřebné v těch případech, kdy je součástí měřícího systému plamen. Plynové chromatografy potřebují nosné plyny nejčastěji na bázi dusíku a rovněž i kalibrační plyny. V petrochemickém průmyslu se směsi speciálních plynů používají na řízení rektifikačních procesů, u kterých se oddělují uhlovodíky. Tyto směsi mohou obsahovat více než 20 kapalných složek a musí být velice přesně namíchány, aby mohly spolehlivě kalibrovat provozní analyzátory výrobních procesů.

Produkty jsou dodávány v originálních obalech. | ©2019 | *** E - PLYN ***
Reklama: Denní světla Mycarr | HID XENONY a BIXENONY | Autodoplňky za SMS| Aukro | Centrum | Seznam | Google | Valvoline-Dovozce | Příbramsko