Nabízíme dovoz plynu, servis, rychlost a zajímavé ceny.

Pájení v elektrotechnice
Průmyslové plyny SIAD jsou integrovanou částí celého procesu pájení v elektrotechnice včetně přípravných, kontrolních a skladovacích operací a lze je použít:

  • zlepšení kvality pájených spojů a jejich spolehlivosti použitím řízené atmosféry při pájení vlnou, při selektivním pájení a při pájení opětovným ponořením
  • růst rozsahu teplot a hodnot změny při nízkoteplotní kontrole tištěných spojů díky užití kryogenních kapalin (dusík, oxid uhličitý)
  • kontrolované pH alkalických nečistot v odpadních vodách pro čištění nebo regeneraci vody
  • řízená atmosféra pro zlepšení pájitelnosti
  • úprava povrchů součástí k zlepšení pájitelnosti
  • ochrana pájecích past během skladování
  • skladování v sušícím boxu citlivých součástí před vlhkostí

Výroba žárovek
Ve výrobě klasických žárovek se uplatňují velmi čisté plyny a také argon nebo krypton s příměsí dusíku o podílu 8%, 12% a 15% (nejčastěji 88 % argonu, 12 % dusíku). U halogenových žárovek plynnou náplň obvykle tvoří krypton a sloučenina halogenu, např. metyljodid, metylenbromid apod. Podobné směsi argonu s dusíkem se používají i při výrobě výbojek.

Výroba polovodičů
Plyny SIAD pro výrobu polovodičů a integrovaných obvodů se užívají v celém procesu výroby – od ovlivňování růstu monokrystalu křemíku přes jednotlivé fáze výroby až po konečnou kompletaci integrovaných obvodů a desek s plošnými spoji: oxidace, chemické napařování (CVD), pokovování, chránění a maskování, leptání, tepelná difuze a iontová implantace.
SIAD pro výrobu polovodičů a integrovaných obvodů nabízí více než 30 různých plynů a směsí. Pro provádění analýz plynů při výrobě polovodičů byla vyvinuta technologie RAS (Reactor Analyse System).

Produkty jsou dodávány v originálních obalech. | ©2019 | *** E - PLYN ***
Reklama: Denní světla Mycarr | HID XENONY a BIXENONY | Autodoplňky za SMS| Aukro | Centrum | Seznam | Google | Valvoline-Dovozce | Příbramsko